Weltplast

Tvrtka Weltplast d.o.o., sa svojim sjedištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, je vodeća tvrtka u završnoj preradi polimernih materijala (PE I PP) na prostorima jugoistočne Europe. Već duži niz godina posjeduju cjelokupnu tehnologiju za recikliranje polimernih materijala, što pokazuje njihovo izuzetno zalaganje za zaštitu okoliša. Poseban naglasak je izdvojen i za kontrolu kvalitete gotovih proizvoda kroz vrhunsku opremljenost kontrolnog laboratorija.

SAZNAJTE VISE

Gea® t

Gea® je novi brend u Weltplast asortimanu kada je riječ o liniji vrećica. Proizvedene u skladu s EU pravilima znatno smanjuju ekološko opterećenje u primjeni.

Proizvode se u tri linije: Gea® Supreme (35, 70 i 120 litara), Gea® Extra (40, 80, 120 i 140 litara) i Gea® Professional (40 i 120 litara). Tu su i antibakterijske vrećice koje doprinose higijeni u kućanstvu te vrećice s mirisima lavande i limete.

Gea® je novi brend u Weltplast asortimanu kada je riječ o liniji vrećica. Proizvedene u skladu s EU pravilima znatno smanjuju ekološko opterećenje u primjeni.

Proizvode se u tri linije: Gea® Supreme (35, 70 i 120 litara), Gea® Extra (40, 80, 120 i 140 litara) i Gea® Professional (40 i 120 litara). Tu su i antibakterijske vrećice koje doprinose higijeni u kućanstvu te vrećice s mirisima lavande i limete.

Gea® je novi brend u Weltplast asortimanu kada je riječ o liniji vrećica. Proizvedene u skladu s EU pravilima znatno smanjuju ekološko opterećenje u primjeni.

Proizvode se u tri linije: Gea® Supreme (35, 70 i 120 litara), Gea® Extra (40, 80, 120 i 140 litara) i Gea® Professional (40 i 120 litara). Tu su i antibakterijske vrećice koje doprinose higijeni u kućanstvu te vrećice s mirisima lavande i limete.

Gea® je novi brend u Weltplast asortimanu kada je riječ o liniji vrećica. Proizvedene u skladu s EU pravilima znatno smanjuju ekološko opterećenje u primjeni.

Proizvode se u tri linije: Gea® Supreme (35, 70 i 120 litara), Gea® Extra (40, 80, 120 i 140 litara) i Gea® Professional (40 i 120 litara). Tu su i antibakterijske vrećice koje doprinose higijeni u kućanstvu te vrećice s mirisima lavande i limete.

Koje Weltplast proizvode distribuiramo?

GEA® SUPREME t

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris lavande 15/1 530x600

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris limete 15/1 530x600

70L GEA SUPREME PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 560x850

120L GEA SUPREME RO PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris lavande 15/1 530x600

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris limete 15/1 530x600

70L GEA SUPREME PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 560x850

120L GEA SUPREME RO PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris lavande 15/1 530x600

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris limete 15/1 530x600

70L GEA SUPREME PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 560x850

120L GEA SUPREME RO PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris lavande 15/1 530x600

35L GEA SUPREME PEHD - Vrećice za otpatke, miris limete 15/1 530x600

70L GEA SUPREME PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 560x850

120L GEA SUPREME RO PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

GEA® EXTRA t

40L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 20/1 500x620

120L GEA EXTRA RO PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 10/1 700x1000

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1700x1100

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 700x1100

140L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 800x1100

20L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 18/1 480x500

200L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1 1000x1100

40L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 20/1 500x620

120L GEA EXTRA RO PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 10/1 700x1000

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1700x1100

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 700x1100

140L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 800x1100

20L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 18/1 480x500

200L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1 1000x1100

40L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 20/1 500x620

120L GEA EXTRA RO PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 10/1 700x1000

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1700x1100

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 700x1100

140L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 800x1100

20L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 18/1 480x500

200L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1 1000x1100

40L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 20/1 500x620

120L GEA EXTRA RO PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 10/1 700x1000

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1700x1100

120L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 700x1100

140L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke JUMBO 10/1 800x1100

20L GEA EXTRA PEHD - Vrećice za otpatke s vezicom 18/1 480x500

200L GEA EXTRA PELD - Vrećice za otpatke 10/1 1000x1100

GEA® PROFESSIONAL t

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke 10/1 700x1100

40L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 12/1 540x580

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke 10/1 700x1100

40L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 12/1 540x580

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke 10/1 700x1100

40L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 12/1 540x580

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke 10/1 700x1100

40L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 12/1 540x580

120L GEA PROFESSIONAL PELD - Vrećice za otpatke s vezicom 8/1 700x1000